Comment on page

Deelvragen

1. Welke problemen worden door mijn doelgroep ervaren?

Subvraag: Waar lopen zij het hardst tegenaan? Subvraag: Op welke vlakken is er wel, of juist geen begeleiding? Subvraag: Wat zijn de pijnpunten van mijn doelgroep? Subvraag: Welke oplossingen zijn er al?
Waarom: Ik wil de huidige situatie en de bestaande oplossingen in kaart brengen. Ik wil een applicatie ontwikkelen die mijn gebruiker echt verder gaat helpen. Hiervoor moet ik erachter komen wat hun behoeften en belangen zijn en op welk gebied zij problemen ervaren.
Methodes: Interview, Literature Study, Benchmark Creation, Survey.
Bronnen: Kanker.nl. Verder met je leven na kanker. Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://www.kanker.nl/verder-met-je-leven-na-kanker
NIVEL. (2010). Ondersteuningsbehoeften van (ex-)kankerpatiënten en de rol van de huisarts.
van Loon, M. (2020). Je bent jong en je krijgt wat (1ste editie). Amsterdam, Nederland: Nieuw Amsterdam.
Vivio. Psychologische impact. Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://www.kanker.be/alles-over-kanker/jongeren-en-kanker/dagelijkse-leven/psychologische-impact

2. Hoe kan mijn applicatie de gebruiker begeleiden op mentaal gebied?

Subvraag: Welke methodes worden hier nu voor ingezet? Subvraag: Wat zijn de behoeften en belangen van de gebruiker? Subvraag: Wat heeft de gebruiker nodig wat momenteel nog niet beschikbaar is?
Waarom: Ik wil onderzoeken hoe ik mijn gebruiker het best kan begeleiden en helpen op mentaal gebied om de invulling van mijn applicatie te bepalen.
Methode: Interview, Benchmark Creation, Survey, Ideation.
Bron: Kanker.nl. (2019 maart). De Kanker Nazorg Wijzer. Geraadpleegd op 18 september 2020, van https://www.kanker.nl/artikelen/de-kanker-nazorg-wijzer

3. Hoe hou je de gebruiker gemotiveerd om de applicatie te blijven gebruiken?

Subvraag: Wanneer raken gebruikers uitgekeken op een applicatie? Subvraag: Wat is een goede manier van motiveren? Subvraag: Hoe motiveren andere applicaties hun gebruikers? Subvraag: Hoe maak ik mijn app zo inclusief mogelijk?
Waarom: Ik wil mijn gebruiker echt verder helpen met het gebruik van mijn applicatie. Het zou ontzettend zonde zijn als ze snel afhaken omdat de motivatie ontbreekt, om welke reden dan ook.
Methode: Literature Study, Benchmark Creation, Design Pattern Search.
Bronnen: Yalanska, M. (2017, 14 maart). Two Types of User Motivation: Design to Satisfy. Geraadpleegd op 28 juli 2020, van https://blog.tubikstudio.com/two-types-of-user-motivation-design-to-satisfy/
Cialdini, R. B. (2009). Influence. Amsterdam, Nederland: Adfo Books.

4. Hoe kan ik mijn doelgroep het best bereiken?

Subvraag: Hoe ga ik de app precies op de markt brengen? Subvraag: Wat spreekt mijn doelgroep precies aan? Subvraag: Waar kan ik de app promoten?
Waarom: Ik wil dat mijn app op de markt wordt gebracht en ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden door mijn doelgroep.
Methode: Orienting Expert Interview.
Bron: Hulp en ondersteuning. (z.d.). Geraadpleegd op 28 juli 2020, van https://www.kanker.nl/hulp-en-ondersteuning

5. Wat levert de app de gebruiker op?

Subvraag: Wat doet de app voor de gebruiker wat hij zonder niet zou kunnen? Subvraag: Wat is de meerwaarde van mijn app tegenover concurrenten?
Waarom: Ik wil dat mijn app beter is dan de huidige oplossingen, omdat dit niet genoeg blijkt te zijn. Ook wil ik dat mijn app echt van toegevoegde waarde is voor de gebruiker.
Methode: (Product) Quality Review, Unique Selling Points.
Bronnen: Kanker.nl. De Kanker Nazorg Wijzer. Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://www.kanker.nl/artikelen/de-kanker-nazorg-wijzer
Kanker.nl. Zoek een kankervriendin. Geraadpleegd op 7 mei 2020, van https://www.kanker.nl/verder-met-je-leven-na-kanker/ervaringsverhalen/zoek-een-kankervriendin
van Loon, M. (2020). Je bent jong en je krijgt wat (1ste editie). Amsterdam, Nederland: Nieuw Amsterdam.

6. Hoe ga je om met de privacy van de gebruiker?

Subvraag: Welke informatie ga je opvragen? Subvraag: Wat ga je precies met deze informatie doen?
Waarom: Kanker is een persoonlijk, privacy gevoelig onderwerp en ik niet wil dat privacy een blokkade wordt om de app te gebruiken.
Methode: Literature Study.
Bron: Stevens, E. (2019, 10 april). 4 key trends in designing for privacy and data protection. Geraadpleegd op 28 juli 2020, van https://www.invisionapp.com/inside-design/designing-for-privacy/