Comment on page

Belangrijkste mijlpalen en planning

Mijlpalen

Wanneer
Mijlpaal
Week 0
Projectvoorstel
Week 3
Design Brief
Week 9
Feedback Frenzy
Week 13
Groenlicht presentatie
Week 18
Eindoplevering
Week 20
Eindpresentatie en promovideo

Deliverables eindoplevering

 • Design Rationale in PDF - verplicht
 • Product Biografie in PDF - verplicht
 • Screen recording van de werking van het prototype - verplicht
 • Het prototype zelf - verplicht
 • Reflectie - verplicht
 • Promovideo - gewenst
 • Eventueel extra’s, audio of video bestanden te ondersteuning of een link naar een online omgeving waar de product biografie makkelijker te lezen is

Persoonlijke planning

FASE 1 - verkennen
STEPPING STONES - comparison chart
Week 1 31 augustus t/m 6 september
 • Kickoff afstuderen
 • Eerste meeting met begeleider en studenten team
 • Potentiële opdrachtgevers benaderen
 • Starten met Design Brief
Week 2 7 september t/m 13 september
 • Design Brief eerste versie inleveren Is het probleem helder?
 • Eerste Survey maken en verspreiden
 • Potentiële opdrachtgevers benaderen en nabellen
 • Workshop 1 Design Brief
 • Benchmark Creation
 • Comparison Chart
Week 3 14 september t/m 20 september
 • Design Brief definitieve versie inleveren Is het probleem goed afgebakend?
 • Eerste gesprek met het LangeLand ziekenhuis
 • Eerste gesprek met kanker.nl
 • Survey mailen naar patiëntenverenigingen
 • Literature Study naar doelgroep
 • Literature Study naar motivatie
 • Conceptontwikkeling
FASE 2 - definiëren
STEPPING STONES - persona & requirements list
Week 4 21 september t/m 27 september
 • Conceptontwikkeling Is het concept levensvatbaar en uitvoerbaar?
 • Survey resultaten onderzoeken Is het probleem correct geïdentificeerd?
 • Interviews voorbereiden Is het concept gewenst?
 • Product Biografie opzetten
 • Persona maken
 • Requirements List opstellen
 • Gesprek met kanker.nl
FASE 3 - ideegeneratie
STEPPING STONES - customer journey
Week 5 28 september t/m 4 oktober
 • Interviews afnemen
  • Interview Germaine
  • Interview Nadine
 • Customer Journey maken
 • Ideation methodes
  • Mindmap
  • Reverse brainstorm
  • Disney methode
FASE 4 - concept
STEPPING STONES - concept
Week 6 5 oktober t/m 11 oktober
 • Interviews afnemen
  • Interview Peggy
  • Interview Elles
 • Start met schetsen
 • Concepten uitwerken
Week 7 12 oktober t/m 18 oktober
 • Interactieontwerp uitwerken Is het interactieontwerp duidelijk?
 • Concepten uitwerken
 • Gesprek met kanker.nl
Week 8 19 oktober t/m 25 oktober
 • Interactieontwerp uitwerken Is het interactieontwerp effectief?
 • Feedback Frenzy voorbereiden
Week 9 26 oktober t/m 1 november
 • Feedback Frenzy
 • Unique Selling Points onderzoeken en opstellen
 • Design Pattern Search
 • Design Rationale opzetten
 • Literature Study naar (design) psychologie
 • Prototype maken
FASE 5 - valideren/falsificeren
STEPPING STONES - prototype & test report
Week 10 2 november t/m 8 november
 • Visueel ontwerp uitwerken Is het visueel ontwerp passend?
 • Prototype maken
 • Peer Review doen met CMD'ers
 • Peer Review doen met collega's
 • Gesprek met kanker.nl
 • Workshop 3
Week 11 9 november t/m 15 november
 • Usability Test voorbereiden
 • Usability Test met Helen Arnst
 • Design Rationale maken
 • Literature Study naar privacy
Week 12 16 november t/m 22 november
 • Test Report uitwerken
 • Visueel ontwerp uitwerken
 • Prototype uitwerken
 • Design Rationale maken
 • Expert Interview voorbereiden
 • Tweede gesprek met het LangeLand ziekenhuis
 • Expert Interview afnemen
 • Groenlicht materiaal inleveren
Week 13 23 november t/m 29 november
 • Prototype uitwerken
 • Design Rationale maken
 • Groenlicht presentatie
FASE 6 - evalueren
Week 14 30 november t/m 6 december
 • Feedback van groenlicht verwerken
 • Verder werken aan Design Rationale
Week 15 7 december t/m 13 december
 • Feedback van groenlicht verwerken
 • Verder werken aan Design Rationale
FASE 7 - communiceren
Week 16 14 december t/m 20 december
 • Design Pattern Search doen
 • Applicatie verder uitwerken
Kerstreces 21 december t/m 27 december
 • Usability Test voorbereiden
 • Usability Test met Annemarie
 • Usability Test met Marly
 • Test reports uitwerken
 • Feedback verwerken in app
28 december t/m 3 januari
 • Usability Test met Miranda
 • Usability Test met Bibi
 • Test reports uitwerken
 • Feedback verwerken in app
Week 17 4 januari t/m 10 januari
 • (Product) Quality Review voorbereiden
 • (Product) Quality Review uitvoeren
Week 18 11 januari t/m 17 januari
 • Design Rationale afronden
 • Product Biografie afronden
 • Prototype afronden
 • Screenrecording maken
 • Reflectie schrijven
 • Eindoplevering
Week 19 18 januari t/m 24 januari
 • Eindpresentatie voorbereiden
 • Promovideo maken
Week 20 25 januari t/m 31 januari
 • Eindpresentatie
 • Promovideo inleveren

Trello

Ik werk qua planning ook nog in Trello, naast Gitbook. Hier kan ik overzichtelijk maken wat ik nog moet doen, waar ik mee bezig ben en wat ik afgerond heb.