Aantekeningen meetings
Dit zijn mijn aantekeningen van afstudeermeetings en meetings met potentiële opdrachtgevers of belanghebbenden.
3 september 2020
Afstudeermeeting
 • Stakeholders: wie zijn er betrokken bij jouw project?
 • Wat zijn de behoeftes en belangen van de stakeholders?
 • Wat weet ik wel? Documenteren
 • Wat weet ik niet? Onderzoek naar doen (deelvragen)
9 september 2020 Afstudeermeeting
Algemene tips
 • Doelgroep specifiek maken
 • Kijk naar je concurrentie
 • Jouw product moet een meerwaarde bieden
 • Weg van aannames, onderzoek doen
 • Applicatie = vorm, functie, content
 • Wat wil ik per stakeholder weten? Met welke methode kan ik daar een antwoord op krijgen?
 • Werk gedurende het proces alvast je PvE uit
 • Je product is het antwoord op je design challenge
 • Praat met partijen aan wie je het product zou willen verkopen
 • Doe voor je groenlicht presentatie een (usability) test
Mijn project
 • Wat gaat de app precies doen?
 • Wordt het een community?
 • Wordt het tinder voor kankerpatiënten?
 • Hoe gaat het echt hulp bieden als het een app is?
 • Waar ligt de focus binnen mentale gezondheid?
 • Wat verwacht je van de potentiële opdrachtgever?
 • Stakeholders uitbreiden (stakeholder map)
 • Doelgroep omschrijving
15 september 2020
Langeland meeting
Voor mijn project ben ik op zoek naar een (potentiële) opdrachtgever, investeerder of belangenvereniging die uitspraak kan doen over de bruikbaarheid/relevantie van mijn eindproduct.
Wat?
 • Sparringpartner over de richting van mijn project
 • Expertise en feedback op concept en inhoud
 • Inzicht en contact met de doelgroep, bijvoorbeeld voor enquetes
 • Validatie als extern gecommitteerde of het project geslaagd is
Hoe?
 • Maandelijks gesprek van ± een half uur (telefonisch)
 • Af en toe contact via WhatsApp, mail of platform naar keuze
Vragen
 • Merken jullie zelf ook dat dit een probleem is?
 • Welke bestaande oplossingen kennen jullie en wat vinden jullie daarvan?
 • Denken jullie dat mijn project bepaalde richtlijnen nodig heeft?
 • Elsbeth vertelde mijn moeder over een psycholoog in het Langeland die met dit onderwerp bezig is. Kan ik met hem of haar in contact komen?
Meeting
 • Fysiek en mentaal is met elkaar verweven
 • Vermoeidheid of somberheid kan ook een gevolg zijn van fysieke klachten
 • 1 aspect kiezen van mentale gezondheid om uit te werken in 18 weken
 • 6 weken na behandeling krijgen patiënten een nazorg gesprek in het ziekenhuis over fysieke en mentale klachten (dit wordt eenmalig vergoed)
 • Langeland heeft geen psycholoog
 • BNR beter (leven oppakken na kanker) podcast
 • Patiëntenverenigingen (prostaatkanker, stichting olijf) benaderen voor enquetes en interviews
 • Buddy & mentor systeem
 • Patiënten koppelen uit dezelfde fase, of juist uit een latere fase als mentor
 • Optioneel anoniem de applicatie kunnen gebruiken
16 september 2020
Afstudeermeeting
 • Is mijn doelgroep nog onder te verdelen in subgroepen?
 • Maak alles zo specifiek mogelijk in je Design Brief
 • Zorg dat je je doelgroep goed snapt voordat je gaat ontwerpen
 • Enquete resultaten toevoegen aan Design Brief
 • Planning specifieker, bijvoorbeeld: hoeveel interviews ga je afnemen?
15 september 2020
Meeting met kanker.nl
 • Wekelijks gesprek met Deborah
 • Content ergens vandaan halen (tijdbesparend) Kanker.nl Lastmeter Oncokompas Op adem na borstkanker
 • Match maken tussen kanker patiënten in remissie Welke informatie ga je hiervoor opvragen?
 • Dating apps als inspiratie gebruiken
 • Nieuwe app: gesprekshulp bij kanker Voorbeeldvragen bij gesprek met artsen
23 september 2020
Afstudeermeeting
 • Beeld, quote, doelen toevoegen aan persona
 • Interview oriënterend houden, doelgroep leren kennen
 • In een later stadium concepten voorleggen
29 september 2020
Afstudeermeeting
 • Planning aanscherpen met data bij de weken
 • Beeld bij gevoel laten zoeken in interview (sensitizing)
 • Diary study kan waardevol zijn naast interviews
Meeting met kanker.nl
6 oktober 2020
Langeland meeting
Vragen
 • Concept voorleggen en feedback vragen
 • Hoe ga ik de patiënt en mentor koppelen?
 • Kunnen jullie bepaalde eisen bedenken waar het product aan zou moeten voldoen?
 • Co-reflection sessie
Meeting
 • Hoe ga je de kwaliteit waarborgen van een mentor?
 • Werk je met een selectieprocedure of mag iedereen mentor worden?
 • Handleiding / criteria om mentor te worden (duur, verwachtingen)
 • Kunnen de mentoren zelf ook ergens terecht, bijvoorbeeld bij elkaar?
 • Informatie over gesprekstechnieken, bepaalde talks aanbieden
 • Lichamelijk wel benoemen in de app, maar doorverwijzen
 • Lichamelijke klachten kunnen komen door mentale aspecten
 • Eis: sturing voor de patiënt waar hij terecht kan
 • Elke patiënt heeft een eindgesprek, hierna terug naar de eerste lijn behandeling (huisarts)
 • De tweede lijn (ziekenhuis) moet met verwijzing
 • Mogelijkheid om anoniem te blijven is wellicht niet nodig omdat je 1 op 1 gekoppeld wordt en niet zichtbaar bent voor een community (welke gegevens zijn echt nodig en welke niet?)
 • Eigen probleem in kaart brengen (beslisboom)
 • Koppelen via type kanker, duur kanker, behandelingstraject, per thema
 • Patiënt meerdere mentoren (met profiel) aanbieden, bijvoorbeeld uit de regio
 • Informeren bij andere instanties zoals buddy zorg hoe zo’n koppeling gaat
 • Cursus schrijven helpt van geestelijk verzorger (verhalen van mentoren?)
12 oktober 2020
Afstudeermeeting
 • Suggesties voor gesprekken
 • Kijk uit voor aannames
 • Buddy nog niet uitsluiten
 • Financiële plaatje, wat is het budget?
 • Vat de inzichten uit je onderzoek samen Dit kan uiteindelijk in je Design Rationale
 • Requirements koppelen aan onderzoek Bijvoorbeeld kleur geven per methode
 • Persona van mentor maken
 • Werk in je Product Biografie per stakeholder
 • Titels informatiever en vollediger maken
 • Fora meenemen in onderzoek
 • Literature study naar positive design
 • Breng structuur aan binnen je onderzoek Doel, onderzoeksvraag, methode, resultaten, conclusies
 • Meer onderzoek naar CMD principes Behavioural design, persuasive design
 • Minimaal 2 concepten (leuke toevoeging - 1 wildcard)
25 oktober 2020
Gesprek met mijn moeder over de concepten
 • Concept 1 spreekt haar het meest aan; 'Alle professionals zijn na het behandelingstraject nog steeds wel beschikbaar voor informatie, maar je hebt juist behoefte om erover te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Nu begin je pas met verwerken, want tijdens de behandeling leef je op de automatische piloot. Nu pas besef je; mijn leven als het was is me wel ontnomen en nu moet je accepteren dat het ook nooit meer wordt zoals het was. Het liefst wil je oppakken waar je was gestopt, maar zo werkt het niet. De onzekerheid van je toekomst is vervelend; je weet niet of je weer gaat komen waar je wil zijn. Dat moet je accepteren.'
 • Focus op mentale gezondheid is heel goed, want als er fysiek iets aan de hand is dan krijg je medische hulp, maar bij mentale problemen is dat veel minder vanzelfsprekend
26 oktober 2020
Feedback Frenzy
Concept 1
 • Heb je nagedacht over hoe het matching principe werkt bij heel veel gebruikers? - Marije
 • Denk je dat sommige mensen dit te persoonlijk vinden om te delen met iedereen die hieraan meedoet? - Luca
 • Zou je hierin ook groepen kunnen maken waarbij mensen zich kunnen voegen? - Luca
 • Kunnen anderen met dezelfde problemen genoeg helpen of heb je eigenlijk wel echt contact met professionals nodig? - Gilliam
 • Hebben mensen (meer) behoefte om met mensen te chatten of gaan ze liever op een andere manier met elkaar in gesprek? - Gilliam
 • Mensen wegswipen, is dat in deze context niet een beetje cru? Misschien iets van kennismakings vragen o.i.d. toevoegen, dat je op basis daarvan wordt gematched i.p.v. swipen? - Kirsty
 • Maak matches/groepen voor de gebruikers op basis van een profiel - Dirk
 • Suggesties van activiteiten uit concept 3 zou je hier ook goed bij kunnen betrekken - Dirk
 • Wil je focussen op foto's bij het swipen? Het kan misschien fijn zijn om ook op andere punten kennis te maken - Paul H
 • Zitten er alleen patiënten op of ook experts? - Jasper
 • Soort van statements die mensen kunnen invullen. "Na mijn kanker wil ik een berg beklimmen". "In mijn vrije tijd loop ik graag". Matchen op hobby's ipv alleen kanker - Jasper
 • Samen een kop koffie drinken met een andere patiënt - Jasper
 • En niet populaire/onzekere mensen? - Jasper
 • Bij het swipen ja/nee eruit halen. Kan vast anders - Jasper
 • Visueel zou ik geen label plakken met een type kanker op iemands profielfoto. En een foto hoeft van mij er niet bij. Je wil over de kanker praten, niet daten (denk ik) - Jasper
 • Ik vind het swipen niet echt passend. Mijn eerste gevoel zegt dat je geen kruis indrukt bij een kankerpatiënt. Kun je dat anders doen? Random bijvoorbeeld. Elke week een andere buddy, zodat ook minder populaire mensen contact krijgen - Jasper
Concept 2
 • Goed dat je hier wel de link legt met je inzichten uit je onderzoek - Marije
 • Goed dat je inspeelt op dingen die ze nog 'niet verwachten' - Marije
 • Heb je nagedacht over de verandering in informatie behoefte vs tijd? - Marije
 • Heel concreet hulp en oplossingen bij gerichte problemen vind ik sterk! - Gilliam
Concept 3
 • Wel lekker op basis van workshops als excuus, maar het is wellicht ook een beetje 'off topic' of 'off core problem' om workshops als basis te nemen. Maar ik zeg ook direct daarbij: misschien JUIST niet, het maakt de ziekte/herstel ook minder zwaar - Paul B
 • Vanuit welk platform worden al deze workshops and cursussen gedeeld? - Luca
 • Achteraf contact houden met mensen die bij een workshop geweest zijn - Gilliam
 • Wellicht is het interessant als mensen hun ervaring kunnen delen met anderen (d.m.v. tekst/video) - Gilliam
 • Omdat de focus hierbij ligt op activiteiten kom je, zonder dat dat het hoofddoel is, op een natuurlijke manier in aanraking met kanker patiënten - Paul H
 • Wat ik sterk vind aan dit concept is dat je onbewust toch in gesprek komt met andere patiënten. Zonder dat het ongemakkelijk wordt zoals eventueel bij concept 1 - Jasper
Combinaties
 • Concept 1 en 2 samen ideetje - Wanneer mensen aangeven welke klachten ze hebben, worden ze gematched aan iemand die hetzelfde heeft. Misschien is het ook leuk als gebruikers kunnen invullen wat ze al overwonnen hebben, en dat zij dan op die manier worden gematched met iemand die daar nu ondersteuning bij nodig heeft? - Kirsty
 • Concept 2 en 3 voelen bij de start veiliger, want minder snel persoonlijk dan 1; 3 begint het meest light lijkt het - Paul B
 • De combinatie van concept 2 en 3, waarbij je jouw problemen/gevoelens aangeeft en vervolgens hulp (bijv. in de vorm van workshops) te zien krijgt vind ik interessant om verder uit te zoeken - Gilliam
Algemeen
 • Persona: gaan alle patiënten in remissie er op dezelfde manier mee om en is 1 persona geschikt of zijn er meerdere type gedragingen die je ziet op basis van het onderzoek? - Marije
 • Ik mis een overzicht met de belangrijkste inzichten uit je onderzoek en hoe die gelinkt zijn aan je concepten - Marije
 • Heb je nagedacht over het kritische omslag punt, wanneer is de groep te groot: vanaf 3/4 personen of meer? - Marije
 • Denk goed na over de privacy aspecten, de balans tussen het geven van informatie en het krijgen van informatie bij de app - Marije
 • Uitwerkingsniveau van de concepten: heb je nagedacht over de look & feel, visual design, optimale flow, user experience, interactie principes? - Marije
 • Concepten zijn nu eigenlijk verschillende features, die eventueel ook in 1 ontwerp zouden kunnen. Probeer meer de breedte te zoeken in de concepten - Marije
 • Hoe zorg je dat de gebruikers daadwerkelijk kankerpatiënten zijn? - Kirsty
 • Op basis van wat vinden mensen elkaar in de echte wereld? Is dat ziektebeeld/kankertype/geografie/hobby's/opleidingsniveau/lifestyle? Daar ligt mogelijk het antwoord hoe je de keuzes voor je app maakt - Paul B
2 november 2020
Afstudeermeeting
 • Voor je groenlicht presentatie 1 test hebben gedaan
 • DR is een samenvatting van de productbiografie; hou dezelfde structuur aan
 • Zet de design methodes in je DR waar je de meeste inzichten uit hebt gehaald
 • DR bestaat uit je belangrijkste resultaten en conclusies
 • Projectomschrijving: stakeholders, probleem, design challenge, bedrijf
 • Zet je concepten ook in je DR
 • Flow uitwerken van definitief concept
 • Denk aan microinteracties en andere cmd principes in je ontwerp
 • Meer de diepte in, ook subthema’s uitwerken
 • Onderzoek doen naar groepsgrootte; wat werkt het best?
 • Je kunt een vragenlijst meenemen bij je test voor meer informatie
11 november 2020
Afstudeermeeting
 • Namen bij navigatie icoontjes
 • Meer uitleg bij de thema blokjes, bijvoorbeeld een titel erbij Het is niet duidelijk wat je hier kunt doen en het zijn grote blokken voor 1 woord
 • Filteren in gebruikers, waar ben je naar op zoek?
 • Veel privé gegevens in het openbaar, privacy? Toestemming geven voordat jouw gegevens worden gedeeld met andere gebruikers
 • Misschien is het interessant om zonder foto te werken
 • Uiterlijk is goed om toe te voegen en hoef je niet helemaal uit te werken, bijvoorbeeld een aanzet voor de tekst en de rest in de aanbeveling
 • Wat als je meer wil weten over een onderwerp, waar kan je dan terecht?
 • Je begint nu met ellende (moe, somber) maar kun je niet op een lichtere manier beginnen?
 • Negatieve thema’s op een positieve manier presenteren Dingen waar je moe van wordt > dingen waar je energie van krijgt
 • Nog niet de volle potentie benut van de content van kanker.nl
 • Ook al is het een zwaar onderwerp, je wil alsnog snel kunnen navigeren
 • Waarom begin je met een man met een baard als illustratie?
 • Geef een indicatie wat je als stijl en sfeer zou willen voor de app en waar de focus op moet liggen
 • Meer nuancering in je ontwerp, maak iets waar mensen echt iets aan hebben
18 november 2020
Afstudeermeeting
 • Verwijs bij elke mogelijke vraag of onduidelijkheid van de lezer naar je onderzoek
 • Eindig je groenlicht presentatie met een planning voor de komende weken
 • Groenlicht presentatie mag ongeveer 10 min duren
 • In week 18 moet alles ingeleverd worden
23 november 2020
Groenlicht repetitie
 • Laat zien hoe je bent gekomen tot je design challenge
 • Context, probleem of aanleiding toevoegen
 • Overig aanpassen naar ik weet het niet
 • ‘Dit is Helen’ beschrijven hoe zij door de app zou kunnen gaan
 • Menno: probleem - doelgroep (persona) - oorzaak (desk research)
 • Peet: inleiding - probleem - onderzoeksmethoden - conclusies - concepten - gekozen concept - ontwerp - test - komende weken
 • Jill: context - probleemstelling - design challenge - werkwijze - onderzoek - concept - prototype - volgende stappen
24 november 2020
Groenlicht repetitie
 • Benoemen welk onderzoek je hebt uitgevoerd
 • Belangrijkste stakeholders toevoegen
 • Uitleggen waar de naam Bloom vandaan komt
 • Duidelijker maken dat je bijv leeftijd niet hoeft in te vullen
 • Dik gedrukte woorden in de tekst
16 december 2020
Afstudeermeeting
 • 14 januari om 11:30 eindoplevering
 • STARR methode gebruiken voor reflectie
 • Schermen van prototype ook los inleveren ipv link
 • Promovideo wordt aangeraden, mag na 14 januari Goede samenvatting van je project, toon tijdens eindpresentatie
 • Check the golden dots voor inspiratie
 • Je mag een draft versie sturen voor feedback
 • Aan kanker.nl vragen om een teams meeting voor feedback
 • Test ook met mensen die niks weten van UX design
 • Doe een pilot voordat je de Usability Test doet
6 januari
Afstudeermeeting laatste draft
Design Rationale
 • Altijd duidelijk naar productbiografie verwijzen
 • Beter omschrijven waarom het een goed ontwerp is
 • Testen verder toelichten Onderbouwing van keuze voor testers etc
 • Feedback van experts en doelgroep toelichten
 • Laat zien dat je geëxploreerd hebt
 • Hoe ben je op dit ontwerp terecht gekomen?
 • Laat afwegingen zien en onderbouw de keuze
 • Nog een test doen met focus op visuele elementen
Ontwerp
 • Flow maken voor aanmelden hulpaanbieders
 • Illustraties bij onboarding veranderen Hier zet je de sfeer neer, dit lijkt op wireframes
 • Maak er meer 1 geheel van qua sfeer
 • Denk aan privacy
 • Regio als filter?
 • Profiel actief / inactief - wat als je al genoeg buddy’s hebt gevonden?
 • Wat is de visie? Komt dit overal naar voren?
Copy link