Comment on page

Survey over Bloom

Om ervoor te zogen dat mijn applicatie goed aansluit op de wensen van de doelgroep, heb ik nog wat vragen in een Survey verwerkt. Deze heb ik gestuurd naar de respondenten van mijn vorige Survey.
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Vraag 4
Vraag 5

Belangrijkste inzichten

  • De doelgroep heeft behoefte aan informatie over late gevolgen, omdat na het behandelingstraject de input van het ziekenhuis ophoudt. Wel is het belangrijk om te benadrukken dat het voor iedereen anders kan zijn
  • De thema's waar de doelgroep het meest behoefte aan heeft zijn; moe, angst, uiterlijk, lichaam, werk en seksualiteit
  • De doelgroep heeft behoefte aan 1-op-1 contact, omdat lotgenoten elkaar goed begrijpen. Ook is het fijn om tips te kunnen vragen. Als de nadruk maar niet op het negatieve ligt
  • De informatie die het belangrijkst is voor het leggen van lotgenoten contact is type kanker, behandeltraject, en wat persoonlijke informatie zoals leeftijd, geslacht en een biografie
  • De doelgroep is bereid om informatie te delen over hun kanker, maar ook wel wat persoonlijke informatie (zolang het optioneel blijft)