Comment on page

Mogelijke impact product

Het is belangrijk dat mijn applicatie gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en betrouwbare informatie bevat. Daarom wil ik de inhoud van mijn app tussentijds laten controleren door artsen of andere experts.
Ook moet er zorgvuldig omgegaan worden met de gegevens en informatie van de gebruikers. Kanker is een persoonlijk, privacy gevoelig onderwerp. Er moet voldoende uitleg komen over de privacy instellingen van de applicatie en waarvoor de benodigde informatie gebruikt wordt. Hier ga ik tijdens mijn project onderzoek naar doen.