Product Quality Review
Ik heb het LangeLand ziekenhuis en kanker.nl gesproken om een Product Quality Review te doen; voldoet mijn app aan alle eisen?

  • Beter uitleggen wat er gebeurt met de gegevens die je invult bij de registratie
  • Is de doorschakeling naar hulpaanbieders in de buurt mogelijk? Hoe ga je deze samenwerking opzetten?

  • Waarvoor de woonplaats opgevraagd? Waarvoor worden gegevens gebruikt?
  • Is woonplaats niet relevanter voor in het profiel dan het ziekenhuis?
  • De pictogrammen hebben allemaal een blije uitdrukking
  • Is de dubbele functie zoekbalk en 'hoe ga je om met' duidelijk?
  • Voorleesfunctie - link dit aan beperkte gezondheidsvaardigheden
  • Check AVG

Eisen
MoSCoW
Voldaan?
De opdracht biedt de mogelijkheid om alle CMD-competenties op afstudeerniveau te laten zien
M
Je voert je project zelfstandig uit (jij bent hoofdverantwoordelijk) maar je betrekt wel mensen uit doelgroep, opdrachtgever, collega’s of expert bij je project
M
Er is een (potentiële) opdrachtgever, investeerder of belangenvereniging die uitspraak kan doen over de bruikbaarheid/relevantie van het eindproduct
M
Je werkt aan een oplossing die in de praktijk toegepast kan worden
M
Je ontwerpt een digitaal online interactief product
M
Je kunt binnen het project onderzoek doen naar het probleem, naar verschillende oplossingen of nieuwe mogelijkheden
M

Eisen
MoSCoW
Voldaan?
Het product moet een app worden
M
De app moet laagdrempelig zijn om te gebruiken
M
De app moet zich onderscheiden van bestaande oplossingen
S
De app moet gratis te gebruiken zijn
S
De app moet focus op mentale gezondheid hebben
S
De app moet probleemoplossend zijn op een positieve manier
M
De app moet meerdere thema's behandelen
M
De app moet lotgenoten contact aanbieden
S
De app moet anoniem toegankelijk zijn
S
De app moet inspelen op de intrinsieke motivatie van de gebruiker
C

Eisen
MoSCoW
Voldaan?
De gebruiker wil weten wat zij kan verwachten en wat normaal is na afloop van het behandelingstraject
M
De gebruiker wil contact met iemand die haar situatie begrijpt
M
De gebruiker wil tips en advies over haar situatie
M
De gebruiker wil weten met welke hulpvraag ze waar terecht kan
M
De gebruiker wil anoniem kunnen blijven
S
De gebruiker wil haar dagelijks leven weer oppakken
M

Eisen
MoSCoW
Voldaan?
De app moet aan de inclusie criteria van de GGD AppStore voldoen;
M
De app is gericht op (het bevorderen van) de gezondheid van de gebruiker en/of helpt bij zorg voor een ander
M
De app is gericht op zelfmanagement: hij informeert, adviseert en/of begeleid de gebruiker bij zijn/haar gezondheid, gezonde leefstijl en algemeen welzijn
M
De app valt binnen definitie Positieve Gezondheid van Machteld Huber en valt onder minstens een van de zes pijlers van Positieve Gezondheid
M
De doelgroep van de app is de burger (niet de professional)
M
De app is interessant voor een breed publiek
M
De inclusie criteria van de GGD AppStore worden gebruikt door kanker.nl om apps te selecteren. Deze criteria kun je hier terugvinden; https://www.ggdappstore.nl/Appstore/Testmethode

Eisen
MoSCoW
Voldaan?
De app moet tips en advies aanbieden
M
De app moet een chat functie bevatten
S
De app moet een account functie met een persoonlijk profiel bevatten
S
De app moet een goede onboarding aanbieden
M

Eisen
MoSCoW
Voldaan?
De app moet realiseerbaar zijn
M
De app moet op meerdere operating systems beschikbaar zijn
C

Eisen
MoSCoW
Voldaan?
De app moet een design krijgen wat eenvoudig te begrijpen is
M
Copy link
On this page
Verbeterpunten LLZ
Verbeterpunten kanker.nl
Requirements List
Eisen vanuit CMD
Product eisen
Gebruikers eisen
Stakeholders eisen
Functionele eisen
Technische eisen
Design eisen