Comment on page

Persona

Om een duidelijke representatie te geven van mijn doelgroep heb ik Persona's gemaakt. Deze Persona's zijn gebaseerd op mijn onderzoek naar kanker, mijn afgenomen Survey en mijn afgenomen Interviews.
*alle persoonlijke gegevens in mijn persona's zijn fictief.

Persona kanker patiënt (in remissie)

Persona kanker patiënt (genezen)