Comment on page

Unique Selling Points

Ik heb een aantal Unique Selling Points omschreven die mijn app onderscheidend maken van de concurrentie.
Voor meer context over de concurrentie en kun je mijn Benchmark Creation en Comparison Chart bekijken. Deze Unique Selling Points zijn afkomstig uit mijn Requirements List, maar met deze punten wijk ik af van mijn concurrentie.

USPs

  • Mijn app is probleemoplossend. Het benoemt de problemen waar de gebruiker tegenaan kan lopen, maar geeft hier ook gelijk duidelijke oplossingsrichtingen bij. Denk hierbij aan tips en adviezen die de gebruiker zelf kan toepassen, maar ook doorschakeling naar professionele hulp.
  • Mijn app is gericht op lotgenoten contact. Het maakt 1 op 1 contact tussen de gebruikers mogelijk en geeft suggesties voor gespreksonderwerpen en vragen.
  • Mijn app is zowel informatief als communicatief; je kunt er terecht voor informatie omtrent verwachtingen en klachten, maar ook voor lotgenoten contact.