Comment on page

Requirements List

Om ervoor te zorgen dat mijn ontwerp uiteindelijk aan alle eisen voldoet, heb ik een lijst met eisen gemaakt. Om prioritering toe te passen binnen mijn eisen maak ik gebruik van de MoSCoW methode.
De eisen uit mijn Requirements List zijn deels aangeleverd door CMD en mijn potentiële opdrachtgevers en deels gebaseerd op mijn Survey, Interviews en Persona. Dit geldt ook voor de prioritering van de eisen.
  • M - Must haves: deze eisen moeten in het eindresultaat terugkomen, zonder deze eisen is het product niet bruikbaar;
  • S - Should haves: deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar;
  • C - Could haves: deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is;
  • W - Won't haves: deze eisen zullen in dit project niet aan bod komen maar kunnen in de toekomst, bij een vervolgproject, interessant zijn.

Eisen vanuit CMD

Eisen
MoSCoW
De opdracht biedt de mogelijkheid om alle CMD-competenties op afstudeerniveau te laten zien
M
Je voert je project zelfstandig uit (jij bent hoofdverantwoordelijk) maar je betrekt wel mensen uit doelgroep, opdrachtgever, collega’s of expert bij je project
M
Er is een (potentiële) opdrachtgever, investeerder of belangenvereniging die uitspraak kan doen over de bruikbaarheid/relevantie van het eindproduct
M
Je werkt aan een oplossing die in de praktijk toegepast kan worden
M
Je ontwerpt een digitaal online interactief product
M
Je kunt binnen het project onderzoek doen naar het probleem, naar verschillende oplossingen of nieuwe mogelijkheden
M

Product eisen

Eisen
MoSCoW
Het product moet een app worden
M
De app moet laagdrempelig zijn om te gebruiken
M
De app moet zich onderscheiden van bestaande oplossingen
S
De app moet gratis te gebruiken zijn
S
De app moet focus op mentale gezondheid hebben
S
De app moet een positieve insteek hebben
M
De app moet meerdere thema's behandelen
M
De app moet lotgenoten contact aanbieden
M
De app moet anoniem toegankelijk zijn
S
De app moet inspelen op de intrinsieke motivatie van de gebruiker
C

Gebruikers eisen

Eisen
MoSCoW
De gebruiker wil weten wat zij kan verwachten en wat normaal is na afloop van het behandelingstraject
M
De gebruiker wil contact met iemand die haar situatie begrijpt
M
De gebruiker wil tips en advies over haar situatie
M
De gebruiker wil weten met welke hulpvraag ze waar terecht kan
M
De gebruiker wil anoniem kunnen blijven
S
De gebruiker wil haar dagelijks leven weer oppakken
M

Stakeholders eisen

Eisen
MoSCoW
De app moet aan de inclusie criteria van de GGD AppStore voldoen;
M
De app is gericht op (het bevorderen van) de gezondheid van de gebruiker en/of helpt bij zorg voor een ander
M
De app is gericht op zelfmanagement: hij informeert, adviseert en/of begeleid de gebruiker bij zijn/haar gezondheid, gezonde leefstijl en algemeen welzijn
M
De app valt binnen definitie Positieve Gezondheid van Machteld Huber en valt onder minstens een van de zes pijlers van Positieve Gezondheid
M
De doelgroep van de app is de burger (niet de professional)
M
De app is interessant voor een breed publiek
M
De inclusie criteria van de GGD AppStore worden gebruikt door kanker.nl om apps te selecteren. Deze criteria kun je hier terugvinden; https://www.ggdappstore.nl/Appstore/Testmethode

Functionele eisen

Eisen
MoSCoW
De app moet tips en advies aanbieden
M
De app moet een chat functie bevatten
S
De app moet een account functie met een persoonlijk profiel bevatten
S
De app moet een goede onboarding aanbieden
M

Technische eisen

Eisen
MoSCoW
De app moet realiseerbaar zijn
M
De app moet op meerdere operating systems beschikbaar zijn
C

Design eisen

Eisen
MoSCoW
De app moet een design krijgen wat eenvoudig te begrijpen is
M