Comment on page

Requirements op concepten

Naar aanleiding van de Feedback Frenzy heb ik nog eens goed naar mijn concepten gekeken. Ik heb ze vergeleken met de requirements list die ik heb opgesteld en hieruit een keuze gemaakt.

Product eisen

Eisen
MoSCoW
Matchmaker
Themazoeker
Community
Het product moet een app worden
M
De app moet laagdrempelig zijn om te gebruiken
M
De app moet zich onderscheiden van bestaande oplossingen
S
De app moet gratis te gebruiken zijn
S
De app moet focus op mentale gezondheid hebben
S
De app moet probleemoplossend zijn op een positieve manier
M
De app moet meerdere thema's behandelen
M
De app moet lotgenoten contact aanbieden
S
De app moet anoniem toegankelijk zijn
S
De app moet inspelen op de intrinsieke motivatie van de gebruiker
C

Gebruikers eisen

Eisen
MoSCoW
Matchmaker
Themazoeker
Community
De gebruiker wil weten wat zij kan verwachten en wat normaal is na afloop van het behandelingstraject
M
De gebruiker wil contact met iemand die haar situatie begrijpt
M
De gebruiker wil tips en advies over haar situatie
M
De gebruiker wil weten met welke hulpvraag ze waar terecht kan
M
De gebruiker wil anoniem kunnen blijven
S
De gebruiker wil haar dagelijks leven weer oppakken
M

Stakeholders eisen

Eisen
MoSCoW
Matchmaker
Themazoeker
Community
De app moet aan de inclusie criteria van de GGD AppStore voldoen;
M
De app is gericht op (het bevorderen van) de gezondheid van de gebruiker en/of helpt bij zorg voor een ander
M
De app is gericht op zelfmanagement: hij informeert, adviseert en/of begeleid de gebruiker bij zijn/haar gezondheid, gezonde leefstijl en algemeen welzijn
M
De app valt binnen definitie Positieve Gezondheid van Machteld Huber en valt onder minstens een van de zes pijlers van Positieve Gezondheid
M
De doelgroep van de app is de burger (niet de professional)
M
De app is interessant voor een breed publiek
M
De inclusie criteria van de GGD AppStore worden gebruikt door kanker.nl om apps te selecteren. Deze criteria kun je hier terugvinden; https://www.ggdappstore.nl/Appstore/Testmethode​‌

Functionele eisen

Eisen
MoSCoW
Matchmaker
Themazoeker
Community
De app moet tips en advies aanbieden
M
De app moet een chat functie bevatten
S
De app moet een account functie met een persoonlijk profiel bevatten
S
De app moet een goede onboarding aanbieden
M

Technische eisen

Eisen
MoSCoW
Matchmaker
Themazoeker
Community
De app moet realiseerbaar zijn
M
De app moet op meerdere operating systems beschikbaar zijn
C

Design eisen

Eisen
MoSCoW
Matchmaker
Themazoeker
Community
De app moet een design krijgen wat eenvoudig te begrijpen is
M

Keuze

Themazoeker voldoet aan de meeste requirements. Om de missende requirements op te lossen, ga ik dit concept samenvoegen met Matchmaker. Deze concepten dekken samen alle requirements.