Comment on page

Privacy

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet. Deze wetgeving geeft burgers meer rechten en bescherming, en organisaties meer verantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk om hier rekening mee te houden in het ontwikkelen van een applicatie. Bedenk van te voren welke gegevens je opvraagt en wat je hiermee gaat doen. Als ik de Bloom app daadwerkelijk zou gaan ontwikkelen, kan ik gebruik maken van de AVG handleiding. Deze handleiding legt uit wat de AVG betekent voor partijen die persoonsgegevens verwerken en aan welke regels de gegevensverwerking moet voldoen.
Handleiding-Algemene-Verordening-Gegevensbescherming.pdf
2MB
PDF
AVG handleiding

Privacyregels voor apps

De belangrijkste privacyregels zijn dat een app:
  • om toestemming vraagt voor het gebruik van uw persoonsgegevens vóórdat de app informatie van uw apparaat haalt of daarop informatie plaatst;
  • apart toestemming vraagt voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app gebruikt;
  • duidelijke en begrijpelijke doelen aangeeft waarvoor de app uw gegevens gebruikt en deze doelen niet tussentijds wijzigt zonder uw toestemming;
  • gegevens niet langer bewaart dan voor deze doelen nodig is;
  • de mogelijkheid geeft uw toestemming in te trekken, de app te de-installeren en de verzamelde persoonsgegevens te verwijderen;
  • alleen gegevens verzamelt die echt nodig zijn voor de werking van de app;
  • persoonsgegevens voldoende beveiligt, zowel in technisch opzicht (bijvoorbeeld versleuteling van uw gegevens) als in organisatorisch opzicht (bijvoorbeeld wie toegang heeft tot uw gegevens);
  • vergezeld gaat van een leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyverklaring.
Als ik de Bloom app daadwerkelijk zou gaan ontwikkelen, is het belangrijk dat ik aan alle bovenstaande eisen voldoe. De app wordt er ontwerptechnisch dus op ingericht dat alle nodige informatie over privacy makkelijk beschikbaar is voor de gebruiker en alles helder wordt omschreven.